Wednesday, November 10, 2010

Ciri-ciri utama tamadun

Huraikan ciri-ciri utama tamadun dengan merujuk kepada kemunculan tamadun-tamadun awal dunia.

PENGENALAN: ( 3 markah)

1. Konsep tamadun
 • Definisi :Tamadun merupakan satu konsep yang luas dan kompleks.Tamadun merujuk kepada pencapaian/kemajuan sesuatu masyarakat @ negara dalam bidang pengetahuan, pentadbiran, undang2, kepercayaan agama, kesenian, perbandaran, sistem tulisan, moral dan adat resam
 • Ciri-ciri:
   • Petempatan Kekal
   • Pembandaran
   • Organisasi Sosial
   • Kepercayaan Dan Agama
   • Sains Dan Teknologi
   • Bahasa Dan Sistem Tulisan
2. Latar belakang tamadun-tamadun awal:
 • Tamadun Mesopotamia
 • Tamadun Mesir
 • Tamadun Indus
 • Tamadun China
3. Faktor – faktor yang mendorong kemunculan tamadun
 • ­ Proses evolusi
 • Proses urbanisasi
 • Kemajuan sains dan teknologi
 • ­ Sungai
 • ­ Faktor angin
 • ­ Faktor bahasa dan tulisan
 • ­ Penciptaan roda
 • ­ Kewujudan organisasi sosial
 • ­ Pengkhususan kerja
 • Sistem agama dan kepercayaan

ISI: CIRI-CIRI TAMADUN ( 7 isi X 3 markah = 21 markah)

1. Urbanisasi
 • Manusia hidup tetap di sesuatu tempat
 • Mereka menetap di lembah2 sungai
 • Sebab; tanahnya subur dan bekalan air yang mencukupi untuk menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, penternakan dan perdagangan
 • Petempatan kekal bermula di Mesir sejak tahun 7000 S.M.
 • Berlakunya Revolusi Pertanian akhirnya membawa kepada kemunculan bandar2 Memphis , Dhilkah dan Thebes
2. Pengkhususan Kerja
 • Setiap anggota masyarakat mempunyai tugas dan peranan mereka masing2 seperti petani, penternak, artisan dan askar.
 • Pengkhususan kerja mempercepatkan lagi proses urbanisasi dan perkembangan tamadun.
 • Contoh; tamadun China
3. Organisasi sosial
 • Struktur dan organisasi masyarakat yang tersusun menggambarkan sesuatu masyarakat telah mencapai ketamadunan.
 • Wujud golongan pemerintah dan golongan yang diperintah telah membantu pentadbiran berjalan lancar dan teratur.
 • Biasanya raja menduduki kedudukan yang teratas.
 • Diikuti golongan bangsawan yang memainkan peranan sebagai pentadbir.
 • Seterusnya ahli agama dan golongan pendeta untuk melakukan upacara keagamaan
 • Rakyat biasa yang menjalankan aktiviti ekonomi masing2
 • Akhirnya golongan hamba yang menjalankan kerja2 yang berat.
 • Kewujudan organisasi sosial membawa kepada pengenalan sistem perundangan untuk mendisiplinkan masyarakat dan melindungi nyawa dan harta benda
 • Contoh ; kehidupan berstruktur seperti ini jelas dalam kehidupan masyarakat tamadun Mesopotamia semasa pemerintahan Raja Hammurabi
4. Bahasa dan Tulisan
 • Tulisan pada petempatan awal dalam bentuk gambar, simbol, @ berbentuk pepaku
 • Tulisan2 ini digunakan untuk merekodkan sesuatu perkara.
 • Lambang2 bertulis merupakan alat yang melahirkan idea2 perundangan, pengetahuan serta memudahkan pengendalian pentadbiran, percukaian dan perakaunan.
 • Contoh; tulisan hieroglif (Tamadun Mesir) digunakan untuk merekodkan upacara keagamaan dan harta kuil.
 • Contoh; tulisan Cuniform (Tamadun Mesopotamia) digunakan untuk merekodkan tentang kegiatan perdagangan dan pentadbiran.
5. Agama dan Kepercayaan
 • Terdapat amalan politeisme iaitu menyembah dewa-dewi.
 • Dewa/i juga dipercayai mempengaruhi kehidupan mereka.
 • Jika tidak disembah,dewa/i akan membawa malapetaka seperti banjir,dan kemarau.
 • Contoh; Tamadun Indus, mereka menyembah dewi bermuka tiga
 • Tamadun Mesopotamia terdapat penyembahan dewa/i yang banyak diadakan ketika upacara keagamaan di Ziggurat.
6. Kemajuan sains dan teknologi
 • Perkembangan tahap pemikiran melambangkan kemajuan sains dan teknologi dalam masyarakat tamadun awal.
 • Mereka sudah pandai mencipta roda, layar kapal, terusan, tembok dan benteng.
 • Kesemua ini meninggalkan kesan dari segi pertanian, perdagangan dan pengangkutan.
 • Kemajuan2 ini dapat dilihat dalam tamadun awal seperti Mesir dan Mesopotamia.
7. Estetika
 • Hal ini dapat dilihat dari segi seni bina, seni ukir dan sastera.
 • Contoh dalam tamadun Mesopotamia terdapat epik Gilgamesh yang menceritakan keperwiraan bangsanya.
 • Iliyad dan Odysey yang dihasilkan Homer juga banyak menceritakan tentang kejayaan dan pengembaraan orang Yunani.
KESIMPULAN: ( 1 markah)
Kemajuan dalam tamadun-tamadun awal menyebabkan masyarakat seterusnya mencapai ketamadunan yang lebih tinggi dalam semua aspek kehidupan.
Post views: counter

0 comments:

Post a Comment